Uitleg Chinese Horoscoop

In de Chinese astrologie is het belangrijkste element het teken uit de Chinese dierenriem. Dat is wat betreft achtergrond en gebruik vergelijkbaar met de westerse dierenriem. In tegenstelling tot de maandelijkse sterrenbeelden wijzigt het teken van de Chinese dierenriem echter eens per jaar. Met de viering van het Chinees Nieuwjaar (afhankelijk van de stand van de maan in januari of februari) wijzigt het teken. Kinderen die gedurende het jaar geboren worden, krijgen het teken van het jaar als sterrenbeeld. Naast de tekens spelen ook nog een rol:

– Het element;
Yin en Yang
: even jaren zijn yang, oneven jaren yin;
– het uur van de dag;
– het seizoen.

De Chinese dierenriem heeft twaalf tekens: rat, os, tijger, konijn, draak, slang, paard, geit of schaap, aap, haan, hond en varken.
De aan de tekens toegekende eigenschappen zijn:

RATRat: charmant, slim, economisch, efficiënt, diplomatiek, flexibel, maar ook stiekem, opportunistisch, verkwistend en op eigen gewin uit.
Jaren: 1900 – 1912 – 1924 – 1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020
OSOs: harde werker, principieel, zachtaardig en geduldig, maar ook koppig, excentriek, tegendraads en geen tegenspraak verdragend.
Jaren: 1901 – 1913 – 1925 – 1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021
TIJGERTijger: energiek, bewonderenswaardig, revolutionair, leiderscapaciteiten, onverschrokken, recht op het doel af, kent geen nederigheid, maar ook kwetsbaar voor aanval in de flank, alle schepen verbrandend, ijdel en “alles of niets”.
Jaren: 1902 – 1914 – 1926 – 1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022
KONIJNKonijn: rechtschapen, intuïtief, gevoelsmatig en voorzichtig.
Jaren: 1903 – 1915 – 1927 – 1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011 – 2023
DRAAKDraak: trots en levendig, enthousiast, eigenwijs, extravert en inspirerend.
Jaren: 1904 – 1916 – 1928 – 1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012 – 2024
SLANGSlang: intelligent, mysterieus, sensueel, discreet, met een scherpe actieve geest, maar ook hypocriet en metend met twee maten.
Jaren: 1905 – 1917 – 1929 – 1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013 – 2025
PAARDPaard: elegant, loyaal, intuïtief, vrijdenkend, populair, sexy, extravert en leergierig, maar ook egocentrisch, onvoorspelbaar en onbevreesd.
Jaren: 1906 – 1918 – 1930 – 1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014 – 2026
SCHAAPGeit/Schaap: creatief, rustig maar hartstochtelijk, luxeminnend, excentriek, oprecht en grote verbeeldingskracht, maar ook leunend op rijke of sterke partner, kan geen armoede verdragen.
Jaren: 1907 – 1919 – 1931 – 1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015 – 2027
AAPAap: nieuwsgierig, onafhankelijk, levendig, behulpzaam en heeft alles in de gaten, maar ook niet erg diepgaand, lomp, huichelachtig en met zichzelf bezig.
Jaren: 1908 – 1920 – 1932 – 1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016 – 2028
HAANHaan: kleurrijk, onbevangen, beschermend, nauwgezet, nuchter, goed organisatievermogen, maar ook breedsprakig, opschepperig, hebberig en niet subtiel.
Jaren: 1909 – 1921 – 1933 – 1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017 – 2029
HONDHond: trouw, loyaal, open, eerlijk, verdraagzaam, kampioen van het goede doel en handhaver van de openbare orde, maar ook bits, negatief en inflexibel.
Jaren: 1910 – 1922 – 1934 – 1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018 – 2030
VARKEN
Varken
:
tolerant, begrijpend, sensueel, geestdriftig, aardig, sympathiek en waarheidsgetrouw, maar ook driftig, kleinzielig, lui.
Jaren: 1911 – 1923 – 1935 – 1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019 – 2031

Volgens de legende nodigde Boeddha alle dieren voor een feest uit. Tijdens het feest werd er een race gehouden tussen de dieren. Naar ieder van de dieren zou een jaar genoemd worden. De rat vertelde de kat dat het feest een dag later zou zijn. Zelf reed de rat op de rug van de os mee en kwam als eerste aan. De kat eindigde op de dertiende plaats en was te laat om een jaar naar zich genoemd te krijgen. Daarom achtervolgt hij tot op de dag van vandaag nog steeds de rat om wraak te nemen voor diens bedrog.

Vergelijking met westerse astrologie

De sterrenbeelden

Net als de westerse astrologie werkt de Chinese astrologie met 12 sterrenbeelden, maar daar houdt de vergelijking wel op. Echte overeenkomsten met de westerse tekens zijn er niet. De Chinezen gaan uit van een ‘jaarteken’ en ook elke maand wordt aan een dier toegewezen. Waar de westerse astrologie met posities van planeten werkt, houdt de Chinese astrologie zich bezig met kalenders en maakt geen berekeningen voor planeetposities.

Het Yin en Yang – principe

Ook het Yin en Yang – principe vinden we in de westerse astrologie weerspiegeld. Activiteit tegenover ontvankelijkheid, polariteiten die elkaar in dynamisch evenwicht houden maken dus evenzo deel uit van de westerse astrologie.

1) In de opeenvolging van positieve mannelijke tekens en negatieve, vrouwelijke tekens:

 • Ram: positief, mannelijk= yang
 • Stier: negatief, vrouwelijk = yin
 • Tweelingen: positief, mannelijk = yang
 • Kreeft: negatief, vrouwelijk = yin
 • Leeuw: positief, mannelijk = yang
 • Maagd: negatief, vrouwelijk = yin
 • Weegschaal: positief, mannelijk = yang
 • Schorpioen: negatief, vrouwelijk = yin
 • Boogschutter: positief, mannelijk = yang
 • Steenbok: negatief, vrouwelijk = yin
 • Waterman: positief, mannelijk = yang
 • Vissen: negatief, vrouwelijk = yin

2) In de Zon-Maan symboliek: De Maan symboliseert in de westerse astrologie het zuivere yin-principe, het archetypisch vrouwelijke. De Zon symboliseert in de westerse astrologie het zuivere yang-principe, het archetypisch mannelijke.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.