Chinezen in NL

Herkomstgebied van Chinezen in Nederland

Van de eerste generatie Chinezen die zich in 1990 of eerder in Nederland heeft gevestigd is bijna drie kwart geboren in Hong Kong of de aangrenzende provincie Guandong. De rest komt uit de kustprovincie Zhejiang, ten zuiden van Shanghai. Chinezen uit andere delen van China konden voor 1990 niet gemakkelijk emigreren.

Herkomstgebied van Chinezen in Nederland

Herkomstgebied van Chinezen in Nederland

Zhejiang belangrijk herkomstgebied in jaren ’90
In de jaren ‘90 van de afgelopen eeuw werd emigratie vanuit China makkelijker door gewijzigde politieke omstandigheden. De dominante positie van Hong Kong in de migratie verdween, terwijl het aandeel van de overige provincies, vooral dat van Zhejiang, veel groter werd. In deze periode waren asielmigratie en gezinsvorming belangrijke redenen voor Chinezen om zich in Nederland te vestigen.
Na 2000 helft uit het binnenland van China
Vanaf 2001 is het aandeel van in Hong Kong geboren personen verder gedaald tot bijna 5 procent. Dit is vergelijkbaar met het aandeel Chinezen uit andere grote steden als Shanghai en Beijing. Na de millenniumwisseling zijn steeds meer Chinezen vanwege een studie in Nederland komen wonen. In de periode 2003-2007 kwam de helft van de immigranten uit China om die reden naar Nederland.

 

Bron: CBS

Copyright © 2015. All Rights Reserved.